úvod / vydali jsme / Živorodky

ŽIVORODKY / IRENA ŠŤASTNÁ

Vyšlo 7. května 2013 / ISBN 978-80-87370-09-4

Irena Šťastná / ilustrace
Jan Gřešek / grafická úprava a návrh obálky

Už samotné názvy posledních dvou básnických knih Ireny Šťastné výmluvně naznačují, po jaké tematické ose se autorčina současná tvorba pohybuje. Směřovala-li sbírka Všechny tvoje smrti (2010) k pojmenovávání zlomových okamžiků, v nichž lidský život zaniká a jimiž zároveň nabývá svého smyslu, pak slovotvorná přítomnost života a zrození v názvu nové sbírky Živorodky jako by potvrzovala směřování přesně opačné.

V básnickém světě Ireny Šťastné však nejde o vyhrocenou polaritu: každý okamžik života je určitou fází boje se smrtí, v té či oné podobě. Autorčiny verše tematizují otisky života; chvíle, kdy pochopíme nevratný úbytek životodárné energie; okamžiky, kdy se do řádu našeho usebraného života nekompromisně vlamuje smrt - a kdy se před námi přesto zjevuje potřeba žít nepředpojatě a bez omezení.

OHLASY A RECENZE

Irena Šťastná vyžaduje od čtenáře, potažmo posluchače, soustředěnou pozornost. Vypadá to, že jen tak někoho do svých básní nepustí, musíte se chvíli snažit, pár minut klepat o obcházet dokola, abyste pak nakonec v jediném okamžiku znenadání byli vpuštěni. Ten klíč vlastně, jako vždycky, leží pod rohožkou.

• Eva Lenartová / Český rozhlas

UKÁZKY

Zivorodky 01 Zivorodky 02 Zivorodky 03 Zivorodky 04 Zivorodky 05 Zivorodky 06

Vydání knihy podpořilo statutární město Opava. Děkujeme!

AUTORKA

Irena Šťastná (nar. 1978 v Opavě) vydala pod svým dívčím jménem Irena Václavíková debutovou básnickou knihu Zámlky (2006), následovaly sbírky Všechny tvoje smrti (2010), Živorodky (2013) a Žvýkání jader (2015); tato její zatím poslední sbírka byla nominována na cenu Magnesia litera za poezii. Své básně a povídky publikovala v řadě časopisů a v několika almanaších a antologiích (V srdci Černého pavouka, Cestou, Antologie české poezie 1986–2006, Ty, která píšeš: Čítanka současné české ženské povídky, Sto nejlepších českých básní (2012). V roce 2012 byla spolu s dalšími čtyřmi českými autory nominována do finálového kola mezinárodní soutěže Dresdner Lyrikpreis (Drážďanská cena lyriky).

Odkaz na autorčiny stránky.
© 2006-2017 PERPLEX / všechna práva vyhrazena