úvod / vydali jsme / Vykřičník jak stožár

VYKŘIČNÍK JAK STOŽÁR / OLGA STEHLÍKOVÁ

Vyšlo 9. listopadu 2018 / ISBN 978-80-87370-22-3

Jan Gřešek / ilustrace, grafická úprava a návrh obálky

„Bůh je nejosamělejší člověk na světě,“ čteme ve třetí sbírce básní Olgy Stehlíkové — ovšem není to bůh krutý ani lhostejný, jen lidsky opuštěný. Nedosažitelnost nejkrásnějšího světa, který vytvořil, jej nutí hledat útěchu v příbězích. Vypráví si je sám. Přesouvá své figurky s dětským zaujetím, pozoruje jejich rozvržení a touží jim být blíž, být jim roven. A tak je portrétuje: je přitom nehezky hravý, a přesto plný rozmarného porozumění.


Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Děkujeme!

AUTORKA

Olga Stehlíková (nar. 1977 v Příbrami) vystudovala bohemistiku a lingvistiku na FF UK v Praze. Působí jako nakladatelská i časopisecká redak- torka, editorka a literární publicistka. Za svůj básnický debut Týdny (2014) získala cenu Magnesia Litera. V roce 2017 vydala dvojjazyčnou sbírku dvojverší Vejce/Eggs, kterou doplňuje stejnojmenná LP deska s hudbou Tomáše Brauna. Společně s Milanem Ohniskem napsala pod pseudonymem Jaroslava Oválská básnickou sbírku Za lyrický subjekt (2018).
© 2006-2018 PERPLEX / všechna práva vyhrazena