úvod / vydali jsme / Spodní patra

SPODNÍ PATRA / TOMÁŠ ČADA

Vyšlo 30. prosince 2013 / ISBN 978-80-87370-11-7

Antonín Handl / ilustrace
Jan Gřešek / grafická úprava a návrh obálky

Básnické prvotiny mívají tendenci k určité sebestřednosti – bolestnému prožívání vlastního „já“ na osudové trajektorii směřující k nedosažitelnému „ty“. V debutové sbírce Tomáše Čady nic takového nenajdeme. V jeho krátkých, sevřených a jen zdánlivě jednoduchých verších už lze vystopovat poctivou reflexi života; vše je zde hmatatelné a hmatané, zaslechnutelné a zaslechnuté; vše se odehrává v konkrétním světě, jehož každodennost autor okouší s nedůvěrou, obavami a často i bezradným soucitem. Zůstává-li jeho „já“ v takovémto světě osamělé, není to důsledek citových zklamání, nýbrž pociťované nemožnosti v něm nějak smysluplně existovat. Překonávání komunikačních, generačních i sociálních bariér se tak stává výzvou, již autor přijímá s rizikem nejistého výsledku, ale se sympatickou opravdovostí a zaujetím. Řečeno volně slovy Mihaila Sebastiana, sbírka Spodní patra „věří jen v člověka osamoceného, ale právě v něj má velikou důvěru.“

UKÁZKY

Spodní patra 01 Spodní patra 02 Spodní patra 03 Spodní patra 04 Spodní patra 05 Spodní patra 06

Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Děkujeme!

AUTOR

Tomáš Čada (nar. 1985 v Jihlavě) je spoluzakladatelem a redaktorem Literárně-kulturního časopisu H_aluze, který vychází od roku 2007. Své texty publikoval časopisecky (mj. ve Tvaru, Psím víně, v příloze Salon deníku Právo) a ve výběrové ročence Nejlepší české básně 2013. Podílí se na organizaci literárních akcí a na dramaturgii pražského Domu čtení.
© 2006-2015 PERPLEX / všechna práva vyhrazena