úvod / vydali jsme / Silou psů

SILOU PSŮ / MIROSLAV ČERNÝ

Vyšlo 30. září 2017 / ISBN 978-80-87370-21-6

Jan Gřešek / ilustrace, grafická úprava a návrh obálky
Jakub Guziur / doslov

Poezii Miroslava Černého dlouhodobě formují inspirace z absolvovaných cest i práce na překladech starých ság, mýtů a pověstí. Autor se přitom nesnaží o pouhou „exotizaci“ verše prostřednictvím cizích míst, názvů a jmen, ani o zahrnování vypůjčených látek a námětů do poezie vlastní. Jde mu spíše o to nalézat paralely mezi soukromým a nadosobním, mezi aktuálním a věčným, mezi reálným a mytickým. Zjevná je zde potřeba vytvořit si skrze poezii a na hrubém půdorysu dávných příběhů jakýsi moderní osobní duchovní systém, jenž by fungoval jako opora v chaosu dnešního světa. A v nalézání i konstruování „osobních“ mýtů a mytologií autor zdárně pokračuje i ve svém novém básnickém souboru.

OHLASY A RECENZE

Podobně se dívaly kolem sebe i jiné velké persony českého básnického parnasu, kromě Hrušky třeba Oldřich Wenzl, takže Miroslav Černý jen navazuje tam, kde jiní skončili. S parádním nátiskem, neotřepaným slovníkem a hlavně s tolik potřebnou empatií, díky které dokáže spatřit báseň i v úplně všedním okamžiku. [...] Leckterý jiný autor v tu chvíli ještě potřebuje příběh, jen pod dojmem obrazu nic kloudného napsat nedokáže. Ne tak Černý, jenž čtenáře strhne pouhým obrazem. Tak jako dobrý malíř.

• Ivan Motýl / Ostravan.cz

Černý do sbírky shrnul gnómická sdělení i rozsáhlejší básně posedlé exotikou cest, divočinou a luštěním dávných písem. [...] Utlumená metaforika uvolňuje místo souřadnému řazení substantiv a vykřesává přesahy ze situačních popisů. Geologické představy si tu podávají ruce s imaginací vznícenou dějinami a básnický subjekt sceluje báseň setrvalým úsilím být celý, být vzkříšen k celosti.

• Petr Bílek / Literární noviny

Pokud bych se měl rozhodnout, do jaké úrovně zařadit zatím poslední sbírku Miroslava Černého Silou psů, umístil bych ji na nějakou z vyšších příček v rámci soudobé české poezie.

• Pavel Horký / Tvar

Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Děkujeme!

AUTOR

Miroslav Černý (nar. 1977 v Opavě) je básník, překladatel, cestovatel, lingvista a vysokoškolský pedagog. Vydal sbírky Krajina v samotách slova (2005, druhé vydání 2012), Kámen Kondora (2007), Runová haiku (2010), Karavansaraj (2014) a Silou psů (2017). Napsal také texty pro hudební album Abendland (2016), na němž se podílela řada osobností české hudební scény.

Svým překladem Ságy o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém (2009) uvedl toto dílo do českého literárního prostředí. V knize Poselství prachu (2013) shromáždil mýty a legendy severoamerických indiánů z oblasti Velké Pánve. Procestoval více než 40 zemí pěti kontinentů. V beletrizovaném cestopisu Africká pohlednice (2009) kombinuje realistické záznamy z cest s osobitým poetickým nahlížením světa. Své výpravy za domorodými etniky Amazonie, Afriky a Malajsie popisuje v etnograficky laděném cestopisu Pátá rovnoběžka (2011).
© 2006-2017 PERPLEX / všechna práva vyhrazena