úvod / vydali jsme / Rodokmen Mary de Rachewiltz

RODOKMEN MARY DE RACHEWILTZ /
JAKUB GUZIUR

Vyšlo 21. září 2011 / ISBN 978-80-87370-03-2

Petr Mikeš, Jakub Guziur, Anna Kareninová / překlad
Pavel Herynek / výtvarný doprovod
Jan Gřešek / grafická úprava a sazba

Kniha představuje českému čtenáři básnířku Mary de Rachewiltz (*1925), dceru amerického modernistického básníka a kritika Ezry Pounda.

Úvodní studie „Letokruhy rodokmenu“ zasazuje Maryin život a dílo do širšího kontextu osudů Poundovy rodiny a jeho literární tvorby. Druhou část publikace tvoří výbor ze sbírek Family Tree, Whose World?, For the Wrong Reason a dosud nevydaných rukopisů; na jeho překladu se podíleli Petr Mikeš, Jakub Guziur a Anna Kareninová. Knihu uspořádal a k vydání připravil Jakub Guziur. Autorem doprovodných kreseb je olomoucký výtvarník Pavel Herynek.

OHLASY A RECENZE

Jakub Guziur vypravil do světa skvělý letopisný materiál plný biografických krátkých kapitol, výpisků, citací a vysvětlení k životu de Rachewiltz... jako zálohu na velkou monografii? (...) Kniha je doprovázena mimořádně zdařilými ilustracemi Pavla Herynka.
• David Voda / Listy - Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Kniha Rodokmen Mary de Rachewiltz stojí za pozornost hned z několika důvodů. Prvním z nich je úvodní esej Letokruhy rodokmenu, který cenným způsobem sumarizuje a doplňuje informace, které mohl doposud český zájemce o Poundovo dílo načerpat ze skromné dostupné literatury. Autorská a překladatelská trojice Petr Mikeš, Jakub Guziur a Anna Kareninová, dlouhodobě se Poundovským okruhem zabývající, je zárukou obsahové hutnosti tohoto textu.
• Jáchym Gondáš / Protestant - nezávislý evangelický měsíčník

UKÁZKY

Rodokmen 01 Rodokmen 02 Rodokmen 03 Rodokmen 04 Rodokmen 05 Rodokmen 06

EDITOR

Jakub Guziur je básník, překladatel a vysokoškolský pedagog. Patří k předním českým odborníkům na literární moder- nismus, zejména dílo Ezry Pounda.
© 2006-2015 PERPLEX / všechna práva vyhrazena