úvod / vydali jsme / Krajina v samotách slova

KRAJINA V SAMOTÁCH SLOVA /
MIROSLAV ČERNÝ

Vyšlo 15. září 2012 / ISBN 978-80-87370-07-0

Jacek Molęda / překlad do polštiny, doslov
Jan Gřešek / grafická úprava a návrh obálky

Sbírkou Krajina v samotách slova debutoval Miroslav Černý v roce 2005 a dodnes je jeho pravděpodobně nejosobnější a čtenářsky nejpřístupnější knihou. Jak ukazuje i recenzní ohlas prvního vydání (které vyšlo v nakladatelství Literature & Sciences), jde o básnickou prvotinu zralou a vyrovnanou. Přírodní lyriku zde udržuje v přijatelných mezích existenciální reflexe; evokace slezské krajiny dětství je pevněji zakotvená ve vědomí příslušnosti k místu a jeho historii; vedle patosu zde má své místo i humorný odstup. Ukázky z knihy vyšly v časopisech Host, Literární noviny a v polském literárně-kulturním čtvrtletníku Pobocza.

Básně ve druhém vydání jsou nově opatřeny zrcadlovým překladem do polštiny, který připravil polský básník a překladatel Jacek Molęda. Ten také zhodnotil dosavadní básnickou tvorbu Miroslava Černého v závěrečném doslovu.

OHLASY A RECENZE

Autor nezapře silný vliv rodného Slezska, nikoli však Slezska industriálního, nýbrž jeho duchovních míst. Jednotlivé básně jsou obrazně silné, přičemž je akcentována také zvuková stránka výpovědi.

• Miroslav Chocholatý / Host

Prvotina Miroslava Černého je sbírkou velmi kvalitní, která se v kontextu naší mladé, tradičněji orientované lyriky jistě neztrácí.

• Ivo Harák / Tvar

UKÁZKY

Krajina 01 Krajina 02 Krajina 03 Krajina 04 Krajina 05 Krajina 06
DOPRODÁNO!

Vydání knihy podpořilo statutární město Opava. Děkujeme!

AUTOR

Miroslav Černý (nar. 1977 v Opavě) je básník, překladatel, cestovatel, lingvista a vysokoškolský pedagog. Vydal sbírky Krajina v samotách slova (2005, druhé vydání 2012), Kámen Kondora (2007), Runová haiku (2010), Karavansaraj (2014) a Silou psů (2017). Napsal také texty pro hudební album Abendland (2016), na němž se podílela řada osobností české hudební scény.

Svým překladem Ságy o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém (2009) uvedl toto dílo do českého literárního prostředí. V knize Poselství prachu (2013) shromáždil mýty a legendy severoamerických indiánů z oblasti Velké Pánve. Procestoval více než 40 zemí pěti kontinentů. V beletrizovaném cestopisu Africká pohlednice (2009) kombinuje realistické záznamy z cest s osobitým poetickým nahlížením světa. Své výpravy za domorodými etniky Amazonie, Afriky a Malajsie popisuje v etnograficky laděném cestopisu Pátá rovnoběžka (2011).
© 2006-2020 PERPLEX / všechna práva vyhrazena