úvod / vydali jsme / Dušinec

DUŠINEC / JAN DELONG

Vyšlo 11. září 2014 / ISBN 978-80-87370-12-4

Pavla Krkošková Byrtusová / ilustrace
Jan Gřešek / grafická úprava a návrh obálky

Staré diapozitivy zachycující fragmenty dětství; panelová zástavba zakousnutá do podhůří Slezských Beskyd; obludný werk železáren, jejichž tep dnem i nocí pulzuje srdečním svalem kraje. Sbírka mladého třineckého autora Jana Delonga vědomě pracuje se sociálním i jazykovým koloritem industriálního města na česko-polském pomezí, aniž by na něm okatě stavěla laciným vzýváním lokálního svérázu. S jistotou ne vždy vlastní debutujícím básníkům ohmatává jemné předivo vztahů k lidem, věcem a místům souhrnně utvářejícím autorův Dušinec – místo obývané duší, jež knize propůjčuje jméno i pomyslnou adresu.

OHLASY A RECENZE

Město a lidé v knize ožívají v krátkých příbězích, v obrazech, kdy platí stejně tady a teď jako tehdy a tam [...] Osobní a intimní stojí vedle urbánně a výrobně mohutného. Křehkost se nenosí, s jinakostí a cizotou se musí každý vyrovnat. Prostupují se hlasy a promluvy, jazyky a nářečí. Události plynou v rytmu práce.

• Iva Málková / Host

AUTOR

Jan Delong (nar. 1989 v Třinci) publikoval básně v časopisech Host, Tvar, Psí víno, H_aluze a dalších. Je laureátem několika literárních soutěží. Pracuje v Městské knihovně Třinec jako kulturní a koordinační pracovník, mimo jiné organizuje tamní literární večery.
© 2006-2017 PERPLEX / všechna práva vyhrazena