úvod / vydali jsme / Dny blízké odpovědi

DNY BLÍZKÉ ODPOVĚDI /
VLAĎKA VOKURKOVÁ KOŠKOVÁ

Vyšlo 27. června 2009 / ISBN 978-80-903908-8-1

Michal Vokurka / fotografie
Pavel Maček, Lucia Tokárová / grafická úprava, typo a návrh obálky

Tři desítky textů, které Vlaďka Vokurková Košková shrnula do sbírky s názvem Dny blízké odpovědi, jsou autorčiným knižním debutem. Sbírka představuje výběr z několika rukopisných souborů, obsahujících texty datované převážně lety 1995–2000. Přestože jde o texty vzniklé v období autorského zrání a přirozeného hledání vlastního básnického výrazu, dokáží na mnoha místech překvapit nadhledem a schopností ironizujícího odstupu: v nich nachází autorčina intimní lyrika potřebný korektiv.

Texty připomínající záznamy z deníku, rozepsané vzkazy či útržky jakýchsi soukromých litanií spojuje „věčné“ téma možnosti domluvy mezi ženským a mužským světem. To se ohlašuje jak v názvu sbírky, tak i její grafickou úpravou, v symbolice složených závorek jakožto dvou (ne)komunikujících obličejů. Autorka však téma nepojímá jako střet dvou odlišných principů – a možná právě proto zůstává její psaní důvěryhodným.

OHLASY A RECENZE

V její poezii jako bychom vstupovali za zrcadlo, kde platí jiné zákony a i jazyk má podobu prostředníka nepřetržitých proměn dimenzí nazírání niterné emocionální variability.
• Mirek Kovářík / Zelené peří

Právě lehkost je výraznou předností této poezie. Není to přitom povrchnost, i když Vokurková Košková ví, jak slastné je jen tak se sklouznout po povrchu, tak jako děti zkoušejí pevnost zamrzlých kaluží. Její poezie umí být uměřeně hravá, což zní jako podivný protiklad, ale je to tak, a co víc, funguje to.
• Simona Martínková-Racková / Tvar

UKÁZKY

Dny blízké odpovědi 01 Dny blízké odpovědi 02 Dny blízké odpovědi 03 Dny blízké odpovědi 04 Dny blízké odpovědi 05 Dny blízké odpovědi 06

AUTORKA

Vlaďka Vokurková Košková (nar. 1975 v Opavě) vydala opožděnou prvotinu Dny blízké odpovědi (2009). Texty z této sbírky byly uveřejněny v Literárních novinách a zazněly v rozhlasovém týdeníku pro mladou poezii Zelené peří a na jazzovém Radiu Hortus.
© 2006-2015 PERPLEX / všechna práva vyhrazena